Programvaror för Wang VS/PC Integration


 

 • DEXTOS - Dextos är programmet för VS-användaren som önskar avancerade möjligheter till informationsöverföring i båda riktningarna mellan Wang VS och PC.

 • VSPC928 - Snabb filöverföring och konvertering med nordisk teckenöversättning för Dos och Windows.

 • VSPCRUN - Gör det möjligt att köra PC-program direkt från Wang VS. GETPARM-styrd. Lägg PC-program som menyval i Wang VS. För Dos och Windows.

 • VSPCBACK - tar backup av alla PC-anslutna till Wang VS med WLOC, och lagrar informationen på valfri Wang VS-disk.

 • PCWOCOMM - Talar om för användare när de har fått post i Wang OFFICE, ärende och avsändare visas på skärmen när Ni kör PC-applikation.

 • VSPCPRN - Automatisk omstyrning av MS-DOS printfiler till Wang VS-skrivare, för Dos och Windows.

 • VS2110E - Asynkron terminalemulator som är mycket enkel att använda.

 • VSPC2110 - Filöverföring och konvertering mellan PC som emulerar 2110 och Wang VS

 • MONARCH - PC-verktyg som plockar valda delar av rapporter som förts över från Mini- eller Stor-dator. Avancerade selekteringsmöjligheter. Möjlighet att exportera resultatet till olika filformat. Mycket
  användarvänlig.

 • VSWPC - Wang VS-baserad dokumentkonvertering mellan Wang VS och de vanligaste PC-ordbehandlarna, t.ex. WordPerfect, Word, PC WP(+). Kan även konvertera mellan olika PC-format, samt konvertera VS-dokument till PC-format och lagra binärt i Wang VS för vidare distribution med t.ex. WSN.

 • VSPCWISE - Gör det möjligt för Wang Office användare att sända och ta emot MSDOS-filer på ett helt transparant sätt, fullständigt integrerad i Wang Office. En användare kan t.ex. välja att skicka ett Wordperfect dokument till en annan användare som tar emot dokumentet som ett Word för Windows-dokument.

 • VSPCPRT - VSPCPRT ger Er möjlighet att skriva ut Wang VS text & printfiler på valfri PC-skrivare med fullständig kontroll över formatet. För varje enskild file kan Ni bestämma om utskriften skall vara stående eller liggande samt antal tecken per tum.


Feedback form